Vincentius.jpg

SINT-VINCENTIUSVERENIGING -  DE KLEINE DREMPEL

Stift 36A, 3960 Bree        MC900441450[1]0492 73 19 24

Home

 

Corona crisis

 

Ontvangst van goederen

Vanaf 17.06 staan onze vrijwilligers terug paraat om jullie goederen in ontvangst te nemen op woensdag tussen 13.00 en 14:00 uur. Omwille van veiligheidsredenen in verband met covid-19 vragen we om goederen zo veel mogelijk aan te leveren in kartonnen dozen. Ter plaatse zal alles omgetast worden in onze dozen.

 

Voedselbedeling

De Speelgoedwinkel is open vanaf 09.07.2020

 

Hou rekening met volgende beperkingen;

 

Voor iedereen geldt

·        Mondmasker verplicht

·        Handgel zal beschikbaar zijn, verplicht te gebruiken

 

Voeding

·        We werken terug op ons ‘normale’ systeem.  Dus iedereen brengt zijn eigen zak(ken) mee.

·        Er mogen max 4 klanten binnen

·        auto’s mogen beperkt op ons terrein, volg aanwijzingen van onze parkwachter.

 

Kledingwinkel en speelgoedwinkel

·          Max 4 personen(+kinderen) in de winkel

·          Geen funshopping

·          Beperkte duur; max 30 minuten in de winkel

·          Mogelijkheid om te passen zal beperkt zijn

 

 

We houden jullie via deze site op de hoogte.

 

Sint Vincentius in coronatijden

Bij onze vereniging wordt de coronaproblematiek dubbel aangevoeld. Enerzijds is er de naar we verwachten meer en meer penibele situatie in een aantal gezinnen, anderzijds zijn we beperkt in onze activiteiten door de coronamaatregelen.

Eerst het goede nieuws : de voedselbedelingen om de 2 weken zijn we blijven verzorgen en gaan verder, zij het met aangepaste werkwijze : meer afstand, overhandiging zonder contact aan de buitendeur, met minimaal risico voor besmetting van medewerkers en bezoekers. De voedselbedelingen van de voorbije weken werden bezocht door meer dan 2/3 van het aantal rechthebbende gezinnen, dat vinden we een succes. De kleding- en speelgoedwinkels zijn noodgedwongen gesloten  We mogen rekenen op prima logistieke ondersteuning van de stad Bree. 

 

En dan het minder goede nieuws : problematisch is dat we belangrijke bronnen van inkomsten missen : zo zien we ons genoodzaakt het jaarlijks eetfestijn op de eerste zondag van juli af te gelasten. Daarnaast missen we de inkomsten van onze kleding- en speelgoedwinkels omdat we die niet mogen openhouden. Ook de gelegenheidsinkomsten, zoals giften van privé organisaties of solidariteitsacties moeten we voor een groot deel missen.

Dat zorgt ervoor dat we een heel moeilijk jaar 2020 zullen kennen. In totaal ramen we minimaal 12000 € minder aan inkomsten dit jaar. Voorlopig kunnen we op basis van de aanwezige voorraden en een financiële buffer de gezinnen nog helpen.

Maar we moeten aan de toekomst werken, en 2021 kan daarbij een heel moeilijk jaar worden, zeker omdat we de kuren van de pandemie niet kunnen voorspellen.

 

We zouden heel gelukkig zijn moesten de heel talrijke sympathisanten van onze vereniging  het  bedragje dat ze gereserveerd hebben voor de eetdag, storten op onze bankrekening : BE28 0013 9888 7520. Daardoor zouden we 2021 minder bezorgd tegemoet zien.

 

Anderzijds hopen we dat we onze deelnemers en sponsors die ons in het verleden steunden bij ons eetfestijn, terug mogen verwachten als deelnemer of sponsor in 2021. 

 

Nu reeds onze hartelijke dank aan onze grote achterban  !

 

Het bestuur

St Vincentiusvereniging “De Kleine Drempel”