Vincentius.jpg

SINT-VINCENTIUSVERENIGING -DE KLEINE DREMPEL

Stift 36A, 3960 Bree††††††† MC900441450[1]0492 73 19 24

Home

 

 

Algemene Werking: 

         Opvang van hulpbehoevende minderbedeelden

         Tweemaal per maand voedselbedeling organiseren (plannen, voorbereiden en bedelen)

         Tweemaal per maand de verkoop van kleding organiseren

Doelgroep / voorwaarden: 

         Alleenstaanden en gezinnen die niet in hun fundamentele behoeften kunnen voorzien

         Inwoner zijn van de regio Bree, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode

         Hulpbehoevend zijn

         De voorwaarden om toegelaten te worden, worden door de sociale dienst van het OCMW bepaald

 

Aanmeldingswijze: 

         Aanmeldings wijzeVia doorverwijzing

         Info

Persoonlijke aanmelding bij de verantwoordelijke bij "De kleine DrempelĒ
Via dossierkennis vanuit OCMW doorverwijzing naar de voedselbank om voedsel te ontvangen gedurende gelimiteerde periode.
De toegelaten gezinnen krijgen van ons een speciaal pasje met hun dossiernummer.

 

Met de steun van de Europese Unie

logo europese unie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

 

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:

 

         niet-financiŽle bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiŽle basishulp;

 

         begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen.

 

In BelgiŽ is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. BelgiŽ beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMWís en andere partnerorganisaties.

 

Onze organisatie verdeelt gratis deze producten van het FEAD.

 

Links: 

         Provinciaal : Sint Vincentiusvereniging Limburg

         Nationaal†† : Vincentius A Paulo vereniging, Kleine Wijngaardstraat 179, 1160 Oudergem Ė Brussel