Vincentius.jpg

SINT-VINCENTIUSVERENIGING -DE KLEINE DREMPEL

Stift 36A, 3960 Bree††††††† MC900441450[1]0492 73 19 24

Home

 

 

Dankzij het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt BelgiŽ via de Europese Unie middelen om voedselhulp en/of materiŽle steun aan te bieden aan deze personen. De POD Maatschappelijke Integratie beheert ongeveer 88 miljoen euro voor de programmatieperiode 2014-2020, in samenwerking met zijn partners. Met de steun van dit Fonds levert de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks aan ongeveer 358 OCMW's en 419 verenigingen - in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land - producten die gratis verdeeld worden aan de meest behoeftigen in gans BelgiŽ. Deze materiŽle steun moet vergezeld zijn van maatregelen tot maatschappelijke integratie, meer bepaald diensten voor advies en bijstand die tot doel hebben om de persoon uit de armoede te helpen.